Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post

Results 1 to 10 of 52,954 in Daily Post

 • OWEN: Obituary

  OWEN

  OWEN - PHYLLIS, 29ain Mehefin 2017. Yn dawel o Goleufryn, Machynlleth, yn 80 mlwydd oed. Chwaer, modryb a hen-fodryb annwyl. Gwasanaeth yng Nghapel M.C. Cemmaes, dydd Iau 6ed o Orffennaf am 1 o'r...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • JONES: Obituary

  JONES

  JONES - LESLIE JAMES (Jim), . Mehefin 25ain, 2017. Yn dawel yng Nghartref Nyrsio Plas Gwyn, Llanychan, o Moelfre Path, Abergele (gynt o Trawsfynydd), yn 81 mlwydd oed. Priod annwyl y ddiweddar...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HUGHES BRIAN: Obituary

  HUGHES BRIAN

  HUGHES BRIAN Peacefully at his home, 7 New Street, Caernarfon (late of Llandwrog), aged 74 years. Dear father of Valerie and husband Keith and family. A service to celebrate his life will be held...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • MALCOLM ROBERTS: Memorial

  MALCOLM ROBERTS

  MALCOLM ROBERTS (Engineer) 01-03-1945 to 04-07-2016 So precious our memories of Malcolm, a gentle, kind and modest man. So loved and so missed by his wife Tina, son Mark, step-son Marc, his...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • POWELL: Obituary

  POWELL

  POWELL - ELLEN ANN , June 28, 2017. Passed away peacefully at home in Bryn Pydew in the presence of her family aged 69 years. Beloved wife of John Haydn, dearly loved mother to Cheryl, Andrea, Gari...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ROSS: Obituary

  ROSS

  ROSS - ELUNED, . 28 Mehefin 2017 a hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor o Penucheldre, Caergybi. Yn 97 mlwydd oed. Gwraig arbennig a holl flyddlon y diweddar Glyn, Griff ag Alun. Mam cariadus...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • JONES: Obituary

  JONES

  JONES - NOMAN, June 28, 2017. Peacefully at Guyscliffe Care Home and formerly of Vardre Park, Deganwy, aged 96 years. Beloved husband of the late Dilys and dearly loved father of Eve, Sylvia, Ken,...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ROBERTS: Obituary

  ROBERTS

  ROBERTS - PATRICIA KYFFIN (nee Whitley), June 28, 2017. Peacefully at Wrexham Maelor Hospital, of Brynteg, formerly of Ruabon, aged 81 years. Dearly loved wife of Dilwyn, much loved mother of...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • WILLIAMS: Obituary

  WILLIAMS

  WILLIAMS - MORRIS (Moi Fodol ), Mehefin 30, 2017. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd Bangor o Gorse Hill, L�n Cefn Gosen, Groeslon gynt o Fodol Uchaf, Y Felinheli yn 93 mlwydd oed. Priod annwyl Annie; tad...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HUGHES GLENYS: Obituary

  HUGHES GLENYS

  HUGHES GLENYS VIOLET Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yng nghwmni ei theulu o Staples, Ty Croes yn 75 mlwydd oed. Priod ffyddlon a ffrind gorau Thomas Arthur (Tom), mam hoffus David a Nicola, Glenda a...

  Published in the Daily Post on 4th July 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement