Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post

Results 1 to 10 of 50,650 in Daily Post

 • Jones-Williams: Acknowledgement

  Jones-Williams

  JONES-WILLIAMS EMMA Dymuna teulu y diweddar Emma Jones-Williams ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu phrofedigaeth yn ogystal a'r rhoddion a dderbyniwyd er cof amdani sef...

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Rowlands Edna: Obituary

  Rowlands Edna

  ROWLANDS EDNA Ne� Davies Dearly beloved wife of the late Cyril and Doug. Loving and much loved mum of Michael, Terry, Lynne and the late Kathleen, daughter-in-law Marion and sons-in-law Peter and...

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Roberts Leri: Obituary

  Roberts Leri

  ROBERTS LERI Yn dawel yng Nghartref Nyrsio Madog, Porthmadog yn 78 mlwydd oed, o Brynmor, 6 Osmond Terrace, Porthmadog. Priod gofalus y diweddar Mervyn a mam annwyl i Gwen, Wyn a Dylan. Nain balch...

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Darrock Elizabeth: Obituary

  Darrock Elizabeth

  DARROCK ELIZABETH JOAN Suddenly at her home 6 St James drive, Bangor. Funeral service at Bangor Crematorium Friday 20th January at 1.30pm. Enquiries Stephen Jones, S.W.Jones Ltd. 01248 715715.

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Davies Myfi: Obituary

  Davies Myfi

  DAVIES MYFI Annwyl briod y diweddar Theophilus, mam i John a'i briod Carol a chwaer i'r diweddar Martin. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Rehoboth Llaniestyn dydd sadwrn Ionawr 21 am 11 o'r gloch...

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Buckley Gordon: Obituary

  Buckley Gordon

  BUCKLEY GORDON HUGH Aged 65 years suddenly at his home in Llanfrothen. Son of the late Hugh Ifor and Iris Buckley, loving husband of Valerie. Brother to June, Gareth and the late Cyril Buckley,...

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo and 1 candle.
  See announcement
 • Sheila: Obituary

  Sheila

  WOOD SHEILA. S. nee Robertson Peacefully at Eryl Fryn Nursing Home, Llandudno aged 99 years. Formerly of Penrhyn Bay. Wife of the late Stanley Wood. A much loved aunt, great aunt, and great great...

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Richards Enid: Obituary

  Richards Enid

  RICHARDS ENID MONA Of Coed Carnau, Bull Bay, Amlwch, passed away peacefully at Glanrhos Nursing Home, Brynsiencyn, aged 93 years. Devoted wife of the late Henry Richards (Boss). Loving mother to...

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Lyons Marian: Obituary

  Lyons Marian

  LYONS MARIAN Passed away at her home in Bron-y-Graig Llanddulas aged 94 years. Widow of Edward Lyons, leaves behind her four sons and one daughter. Service and committal at Colwyn Bay Crematorium...

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Thomas Menna: Obituary

  Thomas Menna

  THOMAS MENNA Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor ar 16 Ionawr 2017 yn 92 mlwydd oed, gynt o'r Cartref Bontnewydd. Gweddw y Parchedig Emrys Thomas, mam Iolo a M�l, nain Catrin, Angharad, Sara, Nia a...

  Published in the Daily Post on 18th January 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement