Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post

Results 1 to 10 of 57,115 in Daily Post

 • EIFION DAVIES: Obituary

  EIFION DAVIES

  DAVIES EIFION Mai 16eg, 2018. Yn dawel yn Ty Cariad, Abergele yn 79 mlwydd oed o 28 Llys Charles, Towyn, gynt o Glan Collen, Llangernyw. Priod addfwyn Ann, tad cariadus i Stephen, tad yng...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • LISA SIAN JONES: Obituary

  LISA SIAN JONES

  JONES LISA SIAN Bryn Dyffryn, Llanddoged, 11eg o Fai 2018. Yn frawychus o sydyn yn Ysgyty Bronglais, Aberystwyth yn 19 oed. Merch annwyl Wyn a'r diweddar Jackie, chwaer dyner, Catrin a Lewis, wyres...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • DANNY RABY ROBERTS: Obituary

  DANNY RABY ROBERTS

  ROBERTS - DANNY RABY, May 15, 2018. (Former Employee at Ferodo). After a short illness at Ysbyty Gwynedd, Bangor of 20 Goodman Street, Llanberis, aged 74 years. Devoted husband of the late Jane;...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • IAN WILLIAM ROSS: Obituary

  IAN WILLIAM ROSS

  ROSS IAN WILLIAM Peacefully at The Christie Hospital, Manchester aged 69 years, of Llysfaen. Deeply missed and adored husband of Jan, loving father of Jacquie and Chris and cherished grandpa of...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Margaret Gwenfai PARRI: Obituary

  Margaret Gwenfai PARRI

  PARRI Margaret Gwenfai hunodd yn dawel 14th Mai 2018 yn Ysbyty Gwynedd o Tan y Berllan, Deganwy yn 77 mlwydd oed. Gwraig hofus, F�n, mam cariadus i Dylan, mam ynghyfraith i karen a nain arbenig i...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • LINDA MESSHAM: Acknowledgement

  LINDA MESSHAM

  MESSHAM LINDA Gwen, Emma, Samantha, Paul and the family wish to express their sincere thanks for all the kind messages of sympathy extended to them in their recent bereavement, also for the...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ALUN GUEST-ROWLANDS: Obituary

  ALUN GUEST-ROWLANDS

  GUEST-ROWLANDS ALUN Mai 16. 2018 yn dawel yn ei gartref yng Nghaernarfon yn 53 mlwydd oed. Priod cariadus Linda, tad ffyddlon Glesni a Ffion a mab annwyl William a'r ddiweddar Gwyneth. Colled drist...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • MARGARET LOUISA (MAGGIE) JONES: Obituary

  MARGARET LOUISA (MAGGIE) JONES

  JONES - MARGARET LOUISA (MAGGIE), Mai 16eg 2018. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yng nghwmni ei theulu, o Ty Coetmor, Brynbella, Bethesda, yn 92 mlwydd oed. Priod annwyl a ffyddlon Tom ers bron i 70 o...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ELIZABETH (BESSIE) JONES HUGHES: Acknowledgement

  ELIZABETH (BESSIE) JONES HUGHES

  JONES HUGHES ELIZABETH (BESSIE) Dymuna Bryn, Rhiannon, Eirlys, Merfyn a'r teulu ddiolch o galon i bawb am y cydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd tuag atynt yn eu profedigaeth o golli mam, nain...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ELWYN REES THOMAS: Obituary

  ELWYN REES THOMAS

  THOMAS - ELWYN REES, Mai 14, 2018. Yn dawel yng Nghartref Nyrsio Penisarwaun (o Penygroes a Rhosgadfan gynt), yn 81 mlwydd oed. Brawd annwyl Tegwyn ac Eurig. Mab y diweddar John a Linor Thomas,...

  Published in the Daily Post on 19th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement