Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post

Results 1 to 10 of 57,689 in Daily Post

 • ELIZABETH HUGHES: Memorial

  ELIZABETH HUGHES

  HUGHES ELIZABETH Er cof Elizabeth Hughes a hunodd 16eg o Gorffennaf 2017. Mam eithriadol, hiraeth mawr. - Gareth, Marian a Gwyn xxx.

  Published in the Daily Post on 16th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • PAULINE JONES: Obituary

  PAULINE JONES

  JONES - PAULINE (Nee - Williams), July 6, 2018. Peacefully at her home in Coedpoeth, aged 74 years. Dearly loved wife of Brian, beloved daughter of the late Robert and Daisy, much loved sister of...

  Published in the Daily Post on 16th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Doris Mary JONES: Obituary

  Doris Mary JONES

  JONES Doris Mary (Nee Edwards, Penygeulan, Llanuwchllyn, gynt), yn dawel yng nghwmni ei theulu, ar 1af Gorffennaf 2018, yn Ysbytu Cymuned y Waun, ac o Wrecsam, yn 94 mlwydd oed. Priod annwyl y...

  Published in the Daily Post on 16th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CATHERINE MARGARET JONES DAVIES: Obituary

  CATHERINE MARGARET JONES DAVIES

  DAVIES - CATHERINE MARGARET JONES, . Gorffennaf 11eg 2018 yn dawel yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn 88 mlwydd oed. Chwaer annwyl y diweddar David John Davies a Ieuan John Davies. Gwasanaeth cyhoeddus yn...

  Published in the Daily Post on 16th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CASSIE HUGHES: Obituary

  CASSIE HUGHES

  HUGHES - CASSIE, . 6ed o Orffennaf 2018. Yn frawychus o sydyn yn Ysbyty Prifysgol Stoke yn 79 mlwydd oed o 2 Cilfor, Llandecwyn. Priod y diweddar Philip; mam Sian a'i phartner Gareth; nain Beca,...

  Published in the Daily Post on 14th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • JILL FOY: Obituary

  JILL FOY

  FOY - JILL (nee Davey), 30 June 2018. Peacefully at Ysbyty Gwynedd of 70 High Street, Cemaes Bay, Anglesey formerly of Knutsford, Cheshire aged 84 years. Beloved wife of Michael, dear sister of...

  Published in the Daily Post on 14th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • JEAN CURRIN: Obituary

  JEAN CURRIN

  CURRIN - JEAN, 4 July, 2018. Peacefully at Plas Gwilym Residential Home, Pen-y-groes (formerly of Cae Goronwy, Y Fron) aged 89 years. Funeral on Thursday, 19 July, 2018. Public service at Bangor...

  Published in the Daily Post on 14th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • THERESA ELIZABETH HARRISON: Obituary

  THERESA ELIZABETH HARRISON

  HARRISON - THERESA ELIZABETH (TRIXIE), 12/5/33 - 11/7/18. The Harrison family are sad to announce the passing of their much loved mother, nanna and great nanna. Funeral service at Llanasa Church on...

  Published in the Daily Post on 14th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • MAY EVANS: Acknowledgement

  MAY EVANS

  EVANS MAY Dymuna deulu'r diweddar May, Cynlas, Llanfechell ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a dderbyniwyd yn ystod eu profedigaeth. Diolch o galon am y rhoddion hael o �1301 at Ward...

  Published in the Daily Post on 14th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • MICHAEL KIRBY: Obituary

  MICHAEL KIRBY

  KIRBY - MICHAEL, July 10, 2018. Peacefully in the presence of his family at Ysbyty Gwynedd, Bangor of 9, Maes Dulyn, Penygroes aged 78 years. Beloved husband of the late Betty and fond father to...

  Published in the Daily Post on 14th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement